null Lịch công tác tuần từ ngày 05/02 đến hết ngày 12/02/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/02/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 07/02/2023)
Thứ Tư (ngày 08/02/2023)
9h00 Trao đổi hợp tác với Language Link PGĐ. Hùng; Bộ môn NN; và lãnh đạo các đơn vị: P. QLĐT, Viện ĐTQT, P. QL & KHHT, TT Hỗ trợ đào tạo Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Thảo luận về xây dựng định mức kinh tế - kĩ thuật để xác định giá dịch vụ đào tạo đối với các chương trình đặc thù PGĐ Hùng;  các tiểu ban chuyên môn theo QĐ; các đ/c: Trâm, Mai Hoa, Đào Hạnh, Trụ, Vân Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 09/02/2023)
13h30 Sinh hoạt Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Kinh tế về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo, giảng viên Khoa Kinh tế; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên.  Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng 308  
14h00 Sinh hoạt Chi bộ 5 định kỳ tháng 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 5 Bí thư Chi bộ 5
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng 309  
14h15 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Kinh tế số về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Kinh tế số; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên.  Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng 308  
15h00 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Kinh tế phát triển về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Kinh tế phát triển; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên.  Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng 308  
15h45 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Khoa Ngoại ngữ Kinh tế về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng 308  
16h30 Phó giám đốc Ngô Văn Giang làm việc với Viện Đào tạo quốc tế về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp  Lãnh đạo và giảng viên Khoa Viện Đào tạo quốc tế; Đ/c Kiến Vọng; Đ/c Thanh Phượng; Đ/c Hồng Liên Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng 308  
Thứ Sáu (ngày 10/02/2023)
9h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp Tổ soạn thảo Quy chế thu nhập tăng thêm Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 11/02/2023)
Chủ nhật (ngày 12/02/2023)