null Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/02/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Giám đốc Trần Trọng Nguyên họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp Bộ     Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
10h00 Họp UBKT Đảng ủy Học viện Các đ/c: Đông, Vọng Chủ nhiệm UBKT
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h30 Họp triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn Đánh giá ngoài khảo sát Sơ bộ CTĐT (ngày 22/02/2023) Trung tâm Khảo thí và ĐBCLC; Lãnh đạo Phòng: TC-HC, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Trung tâm CNTT-TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 21/02/2023)
8h00 Họp về đầu tư công GĐ Nguyên, PGĐ Giang, đ/c Công Thành Thủ tướng Chính phủ Trực tuyến,
Phòng 303 nhà F, trụ sở 6B Hoàng Diệu
 
Thứ Tư (ngày 22/02/2023)
8h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học 2023 Thành viên Hội đồng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Tổ soạn thảo Quy chế TNTT Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
P.311  
9h30 Họp công tác xúc tiến tuyển sinh 2023 Đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên trong Ban xúc tiến tuyển sinh của từng đơn vị, P.QLĐT, Đoàn thanh niên, Trung tâm CNTT, TV&TT, Trung tâm hỗ trợ đào tạo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
P.604  
10h00 Lễ ký kết hợp tác đào tạo và khảo thí với công ty Language Link Việt Nam PGĐ Thế Hùng; PGĐ Giang; Bộ môn Ngoại ngữ và Lãnh đạo các đơn vị: P. QLĐT, Viện ĐTQT, P. QL & KHHT, TT Hỗ trợ đào tạo; Đoàn Language Link VN: Mr Gavan Iacono - Tổng Giám Đốc Language Link VN và các Giám đốc bộ phận Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 02 CTĐT PGĐ Vinh, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thành viên trong danh sách Hội đồng tự đánh giá 02 CTĐT , Lãnh đạo các đơn vị thuộc Hv, cán bộ giảng viên phụ trách các tiêu chí ở 02 CTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.308  
Thứ Năm (ngày 23/02/2023)
8h00 Làm việc với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo GĐ Nguyên, PGĐ Hạnh Vân, P.TC-HC, đ/c Mã Lương Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Bí thư Đảng ủy Hv, Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ
Đ/c Trần Quốc Phương
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
13h00 Thảo luận về xây dựng các nội dung của Đề án xây dựng định mức KTKT, nội dung các khoản mục chi phí thực hiện CTĐT PGĐ Thế Hùng, các Tiểu ban chuyên môn, các đ/c: Trâm, Mai Hoa, Bích  Hạnh, Trụ, Vân Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Tọa đàm NCKH cho Giảng viên và SV Khoa Kế toán- Kiểm toán " Ứng dụng công cụ SPSS trong NCKH" Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh, TS. Vũ Thị Thanh Bình; Lãnh đạo phòng QL KH&HT;
Toàn thể CB, GV, SV khoa Kế toán - Kiểm toán
Phó Trưởng khoa KT-KT
TS. Mai Thị Hoa
P.308  
14h00 Họp thường kỳ triển khai các nội dung trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 P.CT&CTSV, Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên, Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp hành chính khóa 10, 11, 12 & 13 Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442, nhà Hiệu bộ  
14h00 Giám đốc Học viện làm việc với toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách PGĐ Ngô Văn Giang, PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân, Đại diện lãnh đạo Phòng TCHC cùng toàn thể viên chức và người lao động TTBD, TV&PBCS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.305  
15h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy Học viện
TS. Giang Thanh Tùng
P.306  
Thứ Sáu (ngày 24/02/2023)
8h00 Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng  năm 2022 của Bộ KH&ĐT Chủ tịch HĐHV, GĐ Nguyên, các đ/c: Công Thành, Mã Lương, Nguyễn Đông, Ngọc Trụ, Nguyễn Thu, Tiến Thành, Trần Thị Ninh Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Bảy (ngày 25/02/2023)
8h30 Họp rà soát, hoàn thiện quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng, PGĐ Hạnh Vân, đ/c Công Thành Thứ trưởng
Trần Quốc Phương 
Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
Chủ nhật (ngày 26/02/2023)