null Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 đến hết ngày 12/3/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/3/2023 đến 12/3/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/3/2023)
8h00 Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo (tiếp tục)
Đoàn đánh giá ngoài, các đơn vị, cá nhân theo kế hoạch đánh giá ngoài tại Học viện
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Theo nội dung phân công trong KH 09  
13h30 PGĐ Thế Hùng làm việc với khoa KTPT Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa KTPT Phó Giám đốc
Thế Hùng
Văn phòng khoa KTPT  
14h45-17h00 Lễ Bế mạc đánh giá ngoài 2 CTĐT Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, giảng viên không có giờ giảng; đại diện sinh viên các khoa có CTĐT kiểm định ( 50sv/đơn vị) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường 442, nhà Hiệu bộ  
Thứ Ba (ngày 07/3/2023)
Thứ Tư (ngày 08/3/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
9h30 Thảo luận về xây dựng các nội dung của Đề án xây dựng định mức KTKT, nội dung các khoản mục chi phí thực hiện CTĐT Thành viên nhóm đề án theo  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên nữ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 09/3/2023)
8h30 Hội thảo: "Xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật để xác định giá dịch vụ đào tạo đại học tại Học viện Chính sách và phát triển” Khách mời, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo các đơn vị, Cán bộ, giảng viên toàn học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.308  
9h30 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp góp ý Quy chế thu nhập tăng thêm Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.308  
14h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Thành viên hội đồng theo quyết định Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 10/3/2023)
11h00 Làm việc với Trường O.P. Jindal Global (Ký kết MOU) PGĐ Nguyễn Thế Hùng, Viện Đào tạo quốc tế, Phòng QLKH&HT, Lãnh đạo phòng QLĐT, TTCNTT,TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00-16h00 Tọa đàm khoa học cấp Học viện: “Thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: Giải pháp nhân sự toàn diện” Khách mời: doanh nghiệp, Lãnh đạo các đơn vị liên quan, CB, GV, SV khoa QTKD; CB, GV, SV quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
P.410  
16h00-18h00 Trao giải cuộc thi “Dynamic & Innovative FBA 2022” Khách mời: PGĐ Hạnh vân, doanh nghiệp, CB, GV, SV khoa QTKD; CB, GV, SV quan tâm Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
P.410  
Thứ Bảy (ngày 11/3/2023)
Chủ nhật (ngày 12/3/2023)