null Lịch công tác tuần từ ngày 17/04 đến hết ngày 23/04/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/4/2023 đến 23/4/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/4/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Làm việc Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP GĐ Nguyên, PGĐ Hạnh Vân, Lãnh đạo phòng TC-HC, các ông/bà: Trinh, Bắc, Tâm, Thụ, Duy Anh, Tuyết Nhung, Tiến Thành, Thảo Ly, Hoài, Quang Sơn, Xuân Tùng, Huy, Bình Nguyên, Long Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 18/4/2023)
8h00 Hội nghị" Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Lộ trình đến thành công" GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội  
Thứ Tư (ngày 19/4/2023)
9h30 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Cb3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
14h30 Họp công tác chuẩn bị Giải thể thao MPI mở rộng Thành viên các Tiểu ban Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 20/4/2023)
8h30 Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công
Thành viên Hội đồng thẩm định, nhóm nghiên cứu, Phòng QLĐT, khoa CSC, cán bộ, giảng viên quan tâm
Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Gặp mặt viên chức trước khi nghỉ chế độ hưu trí Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, đ/c Minh Vân, Trung tâm BD,TV&PBCS, cán bộ giảng viên quan tâm Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
13h30 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh làm việc với khoa Kế toán - Kiểm toán Toàn thể cán bộ giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Phổ biến kế hoạch chương trình trao đổi sinh viên “UEH Mekong Summer Camp 2023” tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Viện ĐTQT; Sinh viên tham dự chương trình Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
P.308  
15h00 Thẩm định CTĐT Thương mại quốc tế và Logistics định hướng nghề nghiệp Thành viên HĐ, Phòng QLĐT, thành viên Đề án, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 21/4/2023)
08h30 Họp Đảng uỷ Học viện Các đồng chí Đảng uỷ viên Bí thư Đảng uỷ
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Thẩm định chương trình đào tạo Quản trị marketting định hướng nghề nghiệp Thành viên HĐ, Phòng QLĐT, thành viên Đề án, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
TS. Nguyễn Thế Vinh
Văn phòng HĐHV  
14h30 Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành KTĐT và chuyên ngành KTNNL định hướng nghề nghiệp Thành viên HĐ, Phòng QLĐT, thành viên Đề án, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 22/4/2023)
07h30 Giải thể thao MPI mở rộng 2023 BCH Công đoàn Bộ, Lãnh đạo Học viện, các đoàn tham gia thi đấu, các Tiểu ban phục vụ giải, cán bộ giảng viên quan tâm Công đoàn Bộ KH&ĐT và Công đoàn Học viện Nhà thể chất  
9h00 Thẩm định đề án xây dựng định mức kinh tế - kĩ thuật chương trình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp Thành viên Hội đồng thẩm định, nhóm nghiên cứu, Phòng QLĐT Chủ tịch HĐ
Giám đốc
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Chủ nhật (ngày 23/4/2023)