null Lịch công tác tuần từ ngày 17/7 đến hết ngày 23/7/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/7/2023 đến 23/7/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/7/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 18/7/2023)
Cả ngày Tập huấn chạy thử, tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển
trình độ đại học
PGĐ Hùng; Lãnh đạo phòng QLĐT; các đ/c: Hiếu, Mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐH Thủy Lợi  
8h00 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với Trung tâm HTĐT PGĐ Vân, toàn thể Trung tâm HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
8h30 Làm việc với Học viện ngân hàng Chủ tịch HĐHV; Giám đốc Nguyên; PGĐ Thế Hùng; các đ/c: Đông, Hoàng Tuấn, Mã Lương, Huyền, Trâm, Thế Dương, Huệ, Bình (khoa KT), Nhung, Lâm Dương Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Học viện Ngân hàng  
14h00 Công tác rà soát, điều chỉnh CTĐT PGĐ Hùng, Phòng QLĐT, Lãnh đạo các khoa, Thư ký khoa học các khoa Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến ID: 3334568228
 Pass: 123456
14h00 PGĐ Hùng làm việc với GS Viện Quản lý và Chính sách công, Hàn Quốc (Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu)     Phòng họp tầng 2  
16h00-17h00 Làm việc với PGS. Changkeun Lee (Trưởng khoa Chính sách Phát triển, Viện Quản lý và Chính sách công, Hàn Quốc) Giám đốc Nguyên, PGĐ Hùng, Phòng KHHT, đại diện GV Khoa KTQT và Viện CSC Giám đốc
PGS. TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 19/7/2023)
Cả ngày Tập huấn chạy thử, tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển
trình độ đại học
PGĐ Hùng; Lãnh đạo phòng QLĐT; các đ/c: Hiếu, Mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo  ĐH Thủy Lợi  
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp ban XTTS (Chuẩn bị công tác tổ chức chương trình XTTS tại Đại học Bách khoa HN) Thành viên Ban XTTS Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến  
14h00 Họp triển khai thực hiện
nhiệm vụ biên soạn 02 chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư
PGĐ Giang, các đ/c: Vọng, Trung; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Vụ TCCB, Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, Vụ Quản lý các khu kinh tế Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp Bộ   
15h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên Hội đồng theo Quyết định 701/QĐ-HVCSPT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 20/7/2023)
9h00 Ban Giám đốc thống nhất danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Ban Giám đốc  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Giới thiệu cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương Đảng ủy, Ban Giám đốc Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023; phát hiện nguồn quy hoạch nhân sự cán bộ quản lý giai đoạn 2026-2031 Bí thư đảng ủy, Các đảng ủy viên, Ban Giám đốc, Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng để thảo luận, lấy ý kiến rà soát , bổ sung quy hoạch năm 2023; phát hiện nguồn quy hoạch nhân sự cán bộ quản lý giai đoạn 2026-2031 Bí thư đảng ủy, Các đảng ủy viên, Ban Giám đốc, Trưởng phòng và tương đương, Chủ tịch CĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
19h00 Thực hiện Livestream Tư vấn XTTS năm 2023 Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm CNTTTV&TT, Viện Đào tạo quốc tế  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 21/7/2023)
8h00-9h00 Họp Hội đồng xét TN đại học đợt 2 và Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp về kế hoạch hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo năm 2023  Phòng KT&ĐBCL, Trưởng và Phó trưởng nhóm công tác (Theo QĐ số 1030/QĐ-HVCSPT ngày 08/11/2023 TẠI ĐÂY) Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp hội đồng rà soát học phí và cảnh báo thôi học Thành viên HĐ theo QĐ TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
20h00 Sinh hoạt thường kỳ Chi bộ 6 Đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
Thứ Bảy (ngày 22/7/2023)
7h00 Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2023   Cán bộ, giảng viên theo QĐ TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
ĐH Bách khoa HN  
8h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên Hội đồng theo Quyết định 702/QĐ-HVCSPT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
Chủ nhật (ngày 23/7/2023)