null Lịch công tác tuần từ ngày 07/8 đến hết ngày 13/8/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/9/2023)
10h00 Họp nhóm xây dựng Đề án mở mã ngành Tài chính - Ngân hàng, trình độ Tiến sĩ Lãnh đạo P.QLĐT; Lãnh đạo khoa TC-NH; đại diện các đơn vị: QLĐT, KHHT, TC-NH Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 26/9/2023)
Thứ Tư (ngày 27/9/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp thường trực Hội đồng học viện Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng Thành viên HĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Gặp mặt người lao động trước khi nghỉ chế độ hưu trí Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, Trung tâm HTĐT, đ/c Công Tuấn, cán bộ giảng viên quan tâm Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
10h30 Giám đốc Trần Trọng Nguyên dự Kỷ niệm 32 năm ngày Xuất bản số báo đầu tiên của Báo Đầu tư     47, Quán Thánh, Ba Đình  
16h00 Ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác tư vấn phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đấu thầu và QLDA PGĐ Ngô Văn Giang;
Đ/c Vọng, Đ/c Hồng Liên, Đ/c Đức Huy;  TS. Đồng, ThS. Trần Phương và đại diện sinh viên Bộ môn Đấu thầu và QLDA; Đại diện Cty CPĐT DVL Ventures
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 28/9/2023)
8h30 Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025  Thành viên HĐHV, thành viên các Ban chuyên môn Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 29/9/2023)
8h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ về bảo vệ Bí mật nhà nước và an ninh mạng Thành viên đoàn kiểm tra; PGĐ Hạnh Vân; PGĐ Giang; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, TTTT,TV&TT; viên chức có liên quan  Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 30/9/2023)
Chủ nhật (ngày 01/10/2023) 
Giám đốc Trần Trọng Nguyên và Phó Giám đốc Ngô Văn Giang  đi công tác tại Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng đến hết ngày 26/9/2023