null Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến hết ngày 20/8/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/8/2023 đến 20/8/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/8/2023)
10h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành TW khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
11h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành TW khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031  Chủ tịch HĐHV, Giám đốc Học viện Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Ba (ngày 15/8/2023)
Thứ Tư (ngày 16/8/2023)
8h30 Họp Hội đồng thẩm định Đề cương giáo trình nội bộ "Đấu thầu qua mạng" Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
10h00 Họp Hội đồng thẩm định Đề cương giáo trình nội bộ "Hợp đồng trong Đấu thầu" Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 17/8/2023)
8h00 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2023 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc HV Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo năm học 2022-2023 và triển khai công tác giảng dạy năm học 2023-2024” Chủ tịch Hội đồng HV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn bộ cán bộ, giảng viên học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 602, nhà C  
14h00 Họp về phối hợp và phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với khoa Tài chính - Ngân hàng Toàn thể khoa Tài chính - NH, các đ/c: Kiến Vọng, Hồng Liên, Quang Trung, Thu Hà, Phượng Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tọa đàm khoa học : Xin ý kiến xây dựng bảng hỏi bổ sung (đối với các câu về tác động của Covid-19 đến DN) Đề tài: “Xây dựng, công bố báo cáo thường niên và cập nhật, hướng dẫn khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về năng suất các ngành công nghiệp”   Ban Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện Đề tài; các chuyên gia; cán bộ, giảng viên quan tâm TS. Lương văn Khôi và PGS,TS. Trần Trọng Nguyên đồng chủ trì Phòng 602, nhà C  
Thứ Sáu (ngày 18/8/2023)
8h30 Họp thường trực Hội đồng học viện  Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 19/8/2023)
9h00 Hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp Học viện năm học 2023-2024 Thành viên HĐ, Phòng QL KH&HT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng thẩm định Đề cương giáo trình Quản trị rủi ro tài chính Thành viên HĐ theo QĐ, khoa Kinh tế Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng

 

Trực tuyến

ID: 333 456 9229

Pass: 123456

 

 
20h30 Triển khai kế hoạch học tập các lớp cao học Khóa 12 Lãnh đạo các khoa: CSC, QTKD, TCNH, KTPT; Phòng QLĐT; Học viên Cao học Khóa 12 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 3334568228
Pass 123456
 
Chủ nhật (ngày 20/8/2023) 
9h00 (TẠM HOÃN) Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 Thành viên HĐTS Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến (TẠM HOÃN)