null Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến hết ngày 27/8/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/10/2023 đến 08/10/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/10/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng  Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham gia dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
13h30 Lễ kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt thường kỳ - Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư Chi bộ 1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Công tác đào tạo Thạc sĩ  Lãnh đạo các đơn vị:  P.QLĐT, Viện CSC, khoa TC-NH, khoa QTKD, khoa KTPT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp HĐHV (506)  
Thứ Ba (ngày 03/10/2023)
Thứ Tư (ngày 04/10/2023)
Thứ Năm (ngày 05/10/2023)
Thứ Sáu (ngày 06/10/2023)
8h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện Thành viên HĐ theo QĐ, Phòng QLKH&HT, giảng viên khoa Luật KT  Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 07/10/2023)
Chủ nhật (ngày 08/10/2023)