null Lịch công tác tuần từ ngày 27/11 đến hết ngày 03/12/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 11/12/2023 đến 17/12/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 11/12/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp về cơ chế tự chủ đối với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo Phòng TCHC; Phòng KHTC và Toàn thể cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 12/12/2023)
9h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên CB3 Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp thường trực HĐHV Thường trực HĐHV Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 13/12/2023)
8h30 Khai mạc và tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế dành cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư tại Đà Nẵng Đ/c Quang Trung và học viên tham dự lớp học Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Thành phố Đà Nẵng  
14h00 Hội thảo khoa học: Xin ý kiến kết quả nghiên cứu đề tài: XD, công bố báo cáo thường niên và cập nhật, HD khai thác, SD CSDL về NS các ngành CN Ban Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện Đề tài, đại diện phòng QL KH&HT, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Năm (ngày 14/12/2023)
15h00 Sinh hoạt định kỳ và tổng kết công tác đảng năm 2023 - Chi bộ 6 Toàn để đảng viên CB6 Bí thư CB6
Đ/c Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 15/12/2023)
14h00 Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài: XD, công bố báo cáo thường niên và cập nhật, HD khai thác, SD CSDL về NS các ngành CN Thành viên HĐ nghiệm thu theo QĐ, Ban Chủ nhiệm Đề tài, đại diện phòng QL KH&HT, các chuyên gia, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến ID: 3334568228.
Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 16/12/2023)
Chủ nhật (ngày 17/12/2023)