null Lịch công tác tuần từ ngày 29/4 đến hết ngày 05/5/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ ĐẦU TƯ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/4/2024 đến 05/5/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/4/2024): Nghỉ lễ
Thứ Ba (ngày 30/4/2024): Nghỉ lễ
Thứ Tư (ngày 01/5/2024): Nghỉ lễ
Thứ Năm (ngày 02/5/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Ban Giám đốc  
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 5 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv, Kế toán trưởng, Bí thư Đoàn TN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
Trường hợp Trưởng/Phụ trách không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo  trực tiếp Giám đốc Học viện
10h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp    Đợt 1 năm 2024 Thành viên hội đồng theo Quyết định  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h30 Tọa đàm “Xây dựng và đánh giá chính sách đầu tư công” (Diễn giả chính: Giáo sư Jean-Michel Josselin - Chuyên gia tư vấn cao cấp cho Tổng Thư ký Văn phòng Thủ tướng Pháp về đầu tư công) Khách mời, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 03/5/2024)
14h30 Làm việc với USAID và nhà thầu của Dự án LCD PGĐ Thế Hùng; PGĐ Giang; các đ/c: Khắc Bình, Huệ, Thọ, Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
15h00 Kiểm tra cơ sở vật chất (Hội trường, phòng máy tính, mạng Internet...) chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo PGĐ Vinh; Trưởng các đơn vị:QLĐT, TCHC, TTHTĐT, TTTTTV&TT, Bí thư Đoàn Thanh niên Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
   
16h00 Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban Giám đốc; Trưởng các đơn vị:QLĐT, TCHC, TTHTĐT, TTTTTV&TT; Bí thư Đoàn thanh niên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 04/5/2024)
8h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên; PGĐ Giang Bí thư Đảng ủy
Đ/c Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
11h00 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng dự Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm 2024 - Khoa TCNH Phòng Quản lý khoa học và hợp tác, CB, GV khoa TCNH, Nhóm SV nghiên cứu khoa học, BCS các lớp, BCH liên chi đoàn khoa TCNH   Phòng 201, tầng 2,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ  chức Hội nghị tập huấn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ Giáo dục đại học, Giám đốc Nguyên, Phó Giám đốc Vinh; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, TTHTĐT, TTTTTV&TT, Bí thư ĐTN Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Chủ nhật (ngày 05/5/2024)