null Lịch công tác tuần từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/6/2024 đến 30/6/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/6/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp
 Ban Giám đốc
 
9h00 Họp HĐ Khoa học và Đào tạo lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Hội đồng KHĐT và khách mời Chủ tịch HĐKH&ĐT
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
Thành viên ngoài Học viện họp online qua Zoom theo  ID: 333 456 8228, passcode: 123456
13h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí giảng viên Kế toán và giảng viên Kinh tế đầu tư Thành viên Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: PGĐ Thế Hùng, TS. Mai Hoa, TS. Tiến Dũng, TS. Bình, TS. Nhung Trưởng Tiểu ban
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường C308 Trung tâm HTĐT chuẩn bị giảng đường và hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Ba (ngày 25/6/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí giảng viên Quản trị kinh doanh du lịch Thành viên Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: PGĐ Hùng, TS. Luận, TS. Lan Anh Trưởng Tiểu ban
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường C305 Trung tâm HTĐT chuẩn bị giảng đường và hỗ trợ kỹ thuật
13h30 Hội đồng đánh giá năng lực vị trí việc làm giảng viên Quản trị marketing và giảng viên TMQT&Logistic Thành viên Tiểu ban ĐGNL theo QĐ gồm các đ/c: PGĐ Thế Hùng, TS. Trịnh Tùng, TS. Phương Anh, TS. Thúy Vân, Ths. Quỳnh Liên Trưởng Tiểu ban
TS. Nguyễn Thế Hùng
Thứ Tư (ngày 26/6/2024)
Thứ Năm (ngày 27/6/2024)
8h30 Họp Hội đồng Học viện, phiên họp thứ 16 Các đồng chí là thành viên Hội đồng, các Ban chuyên môn Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5 Bí thư CB5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
14h00 Sinh hoạt định kỳ và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 - Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
Đ/c Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 7,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Sáu (ngày 28/6/2024)
9h00 Họp Đề án nâng cao hiệu quả thực hiện đào tạo kết hợp (Blended learning) Thành viên Nhóm nghiên cứu Đề án Blended learning theo QĐ số 575/QĐ-HVCSPT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Hội đồng góp ý nội dung đề án thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên Hội đồng 2 chuyên ngành Chính sách công theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
Thứ Bảy (ngày 29/6/2024)
8h30 Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
 
13h30 Hội đồng góp ý nội dung đề án thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công Thành viên Hội đồng 1 - chuyên ngành Chính sách công theo Quyết định Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Giảng đường C405  
Thành viên Hội đồng 3 - chuyên ngành Chính sách công theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
Giảng đường C410  
Thành viên Hội đồng 4 - chuyên ngành Chính sách công theo Quyết định Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Giảng đường C407  
13h30 Hội đồng góp ý nội dung đề án thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế Thành viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Bùi Thúy Vân
Giảng đường C302  
Chủ nhật (ngày 30/6/2024)