null Lịch công tác tuần từ ngày 01/7 đến hết ngày 07/7/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/7/2024 đến 07/7/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/7/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp
 Ban Giám đốc
 
9h00 Họp giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện, Bí thư Đoàn thanh niên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6 Trường hợp Trưởng/Phụ trách đơn vị không tham dự, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
13h00 Talk Show: "Đi vi vu đi - Travel with me!" - Lễ ra mắt CLB Du lịch và Sự kiện BCH và thành viên CLB; Khoa QTKD, Phòng Chính trị  CT&CTSV, Trung tâm Thông tin Truyền thông và Thư viện, Diễn giả và khách mời Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Hội trường 442  
15h00 Họp Hội đồng đánh giá năng lực ứng viên dự tuyển dụng thông qua hình thức tiếp nhận viên chức và lao động hợp đồng Thành viên HĐ ĐGNL (các đ/c: GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Giang, PGĐ Hạnh Vân, Đông, Thu Huyền, Tiến Thành, Ngà)
Chủ tịch HĐ ĐGNL
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6  
Thứ Ba (ngày 02/7/2024)
Thứ Tư (ngày 03/7/2024)
Thứ Năm (ngày 04/7/2024)
8h30 Chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ chính trị nội bộ (Diễn giả: Trung tá Nguyễn Khánh Ly - Đội trưởng Đội ANGD&KH - PA03) Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc;  Trưởng/Phụ trách, Phó các đơn vị Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 6  
9h30 Làm việc với Công an huyện Hoài Đức về PCCC&CNCH PGĐ Hạnh Vân, các đ/c: Công Thành, Mã Lương, Phú, Minh Tuấn Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng 306, nhà C  
13h30 Họp đảng ủy Học viện Các đ/c đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 8  
Thứ Sáu (ngày 05/7/2024)
20h00 Phổ biến các quy định về quy chế tuyển sinh thạc sĩ  PGĐ Vinh, Phòng QLĐT, Đại diện các khoa/viện: QTKD, TCNH, CSC, thí sinh Phó Chủ tịch HĐTS
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến
(ID 333 456 8228, pass: 123456)
 
Thứ Bảy (ngày 06/7/2024)
7h45 Xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024 Hội đồng tuyển sinh, thành viên các tiểu ban chuyên môn Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Tầng 6, nhà C  
9h00 Làm việc với Công ty IGroup Việt Nam về phần mềm chống đạo văn Turnitin PGĐ Giang; Trung tâm TT, TV&TT; đ/c Thọ, đ/c Huệ; đại diện công ty IGroup Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Trực tuyến
(ID 333 456 8228, pass: 123456)
 
Chủ nhật (ngày 07/7/2024) 
Tổ chức thi kết thúc học phần Bậc đào tạo Thạc sỹ và Đại học Giai đoạn 2, Học kỳ II, Năm học 2023-2024 từ ngày 29/06/2024 đến hết ngày 13/07/2024