null Lịch công tác tuần từ ngày 08/7 đến hết ngày 14/7/2024

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/7/2024 đến 14/7/2024
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/7/2024)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp
 Ban Giám đốc
 
9h00 Họp Hội đồng xét thu nhập tăng thêm Quý 2/2024 Thành viên HĐ TNTT (BGĐ, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Hv) Chủ tịch HĐ TNTT
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6  
Thứ Ba (ngày 09/7/2024)
8h30 Phó Giám đốc Ngô Văn Giang khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương      Phòng học tầng 2,
nhà D, 68 Phan Đình Phùng
 
8h30 Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh tham dự buổi thẩm định của Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp” Thành viên HĐ thẩm định theo Quyết định Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng họp tầng 8  
Thứ Tư (ngày 10/7/2024)
14h00 Sinh hoạt chi bộ 1: Xét chuyển Đảng chính thức; Phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư CB1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 8  
Thứ Năm (ngày 11/7/2024)
14h00 Làm việc với VTV về cuộc thi The MoneyVerse Các đ/c: Tiến Hùng, Thế Dương, Hằng Phương, Duy Tùng Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 6  
15h00 Họp HĐTS thạc sĩ, đại học Thành viên HĐTS đại học, thạc sĩ Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
 Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến
ID: 333 456 8228, pass: 123456
 
Thứ Sáu (ngày 12/7/2024)
14h00 Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 Các đ/c: Nguyên, Vọng Bí thư Đảng ủy cơ quan
 Bộ KH và ĐT
Đ/c Trần Quốc Phương
Phòng họp cơ quan Bộ KH&ĐT
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Bảy (ngày 13/7/2024)
Chủ nhật (ngày 14/7/2024) 
Tổ chức thi kết thúc học phần Bậc đào tạo Thạc sỹ và Đại học Giai đoạn 2, Học kỳ II, Năm học 2023-2024 từ ngày 29/06/2024 đến hết ngày 13/07/2024