null Giới thiệu Khoa Kinh tế số - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

content:
  • Ngành: KINH TẾ SỐ

  • Mã số: 7310109

  • Chuyên ngành: Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh

  • Link Website: http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-so

  • Liên hệ: Khoa Kinh tế số, phòng 201 - Nhà C - Học viện Chính sách và Phát triển

              + Điện thoại: 0982 23 99 82 (thầy Trường)

              + Facebook: https://www.facebook.com/KinhtesoAPD

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các vấn đề trong kinh tế và kinh doanh; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

  Chương chình đào tạo cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị; đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; tinh thần vì cộng đồng xã hội; tuân thủ pháp luật và tinh thần học tập suốt đời cho sinh viên.

Download chương trình đào tạo đầy đủ

 

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

+ Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và khai phá dữ liệu, nắm được các nguyên lý kinh tế - kinh doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc các ngành tài chính, ngân hàng, marketing hay doanh nghiệp công nghệ trong nền kinh tế số;

+ Có kiến thức chuyên sâu về việc khai thác công cụ quản trị và phân tích dữ liệu lớn như Spark, Tableau, Power BI, Machine Learning, Python, R,... Ngoài ra, cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh” sẽ hiểu được tác động của các công nghệ khai thác dữ liệu lớn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện chuyển đổi số cho các tổ chức/doanh nghiệp;

+ Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, khai thác các công cụ thống kê và triển khai các phần mềm chuyên dụng để phân tích dữ liệu trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

2.2. Về kỹ năng

+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực, phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện;

+ Có kỹ năng viết báo cáo phân tích, thuyết trình và làm việc theo nhóm;

+ Trên cơ sở nguồn dữ liệu hiện có, cử nhân chuyên ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh” sẽ đánh giá và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp.

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức quan tâm đến cộng đồng, chủ động, tích cực tham gia hoạt động chính trị, xã hội  và các đoàn thể;

+ Có tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả công việc;

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế, có bản lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc.

2.4. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Tổ chức/Doanh nghiệp

(Organization/Enterprise)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ, Ban, Ngành từ Trung ương tới Địa phương

- Khi mới tốt nghiệp:

+ Nhân viên thống kê, thu thập dữ liệu cho cơ quan, tổ chức.

+ Nhân viên truy vấn dữ liệu, tổng hợp và phân tích dữ liệu

+ Nhân viên quản lý các Hệ quản trị dữ liệu của tổ chức

 

- Khi có 10 năm kinh nghiệm:

+ Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer)

+ Chuyên gia Phân tích dữ liệu (Data Analyst)

+ Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, mô tả dữ liệu, phát triển các công cụ thống kê để suy luận và thực hiện việc kiểm chứng các giả thuyết theo yêu cầu của công việc.

+ Kết hợp giữa các kỹ năng phân tích dữ liệu và nghệ thuật truyền thông để biến những con số và thông tin khô khan trở thành câu chuyện hấp dẫn và dễ hiểu (trực quan hóa dữ liệu trên các công cụ như Tableau, PowerBI, Google Data Studio,…).

+ Quản lý, vận hành một cách trơn tru các hệ thống quản lý dữ liệu của cơ quan, tổ chức như Oracle, MySQL, SQL Server,…

+ Thực hiện các phân tích chuyên sâu và trình bày dữ liệu để hỗ trợ lãnh đạo đơn vị ra quyết định quan trọng.

+ Xây dựng hệ thống lưu trữ, quản lý dữ liệu, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các loại hình doanh nghiệp như Công ty cổ phần, Ngân hàng, Tập đoàn kinh tế, Công tư chứng khoán, Công ty công nghệ, Công ty kinh doanh thương mại,…

- Khi mới tốt nghiệp:

+ Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp

+ Chuyên viên lập trình Python, lập trình R

+ Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

 

 

 

 

- Khi có 10 năm kinh nghiệm

 + Chuyên gia quản lý dữ liệu lớn (Big Data Manager)

+ Kỹ sư Học máy (Machine Learning Engineer)

+ Giám đốc dữ liệu (Chief Data Officers-CDO)

+ Sử dụng các công cụ như Data Mining, Tableau, PowerBI, Pyhton, R để triển khai phân tích các dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu của cấp trên.

+ Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo kinh doanh, truy xuất dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đó sử dụng các dữ liệu đó để xác định xu hướng và tạo mô hình dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Tham gia xây dựng các chiến dịch kinh doanh của doanh nghiệp, đo lường hiệu quả các chiến dịch kinh doanh bằng báo cáo phân tích.

+ Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

+ Xây dựng thiết kế các kiến trúc tích hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu cũng như các cấu phần trong nền tảng datalake, data warehouse

+ Xây dựng, phát triển các mô hình dữ liệu để có thể đáp ứng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Tư vấn các giải pháp về dữ liệu, báo cáo, phân tích cho các phòng ban nghiệp vụ hoặc dự án CNTT trong doanh nghiệp.

+ Tư vấn kiến trúc và tích hợp dữ liệu cho quá trình vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trường Đại học/Viện nghiên cứu

Giảng viên, Nghiên cứu viên, Nhà Khoa học dữ liệu (Data Scientist)

+ Nghiên cứu giảng dạy các môn học về quản trị dữ liệu, lập trình phân tích dữ liệu, Khai phá dữ liệu và Học máy (Machine learning),…

+ Nghiên cứu, phát triển mô hình dự đoán và thực hiện các dự án khoa học dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

Hoạt động tự doanh và khởi nghiệp kinh doanh

Giám đốc/Chủ tịch công ty /Thành viên sáng lập/Chủ trung tâm đào tạo về dữ liệu,…

+ Thực hiện các dịch vụ liên quan đến dữ liệu

+ Triển khai các khóa học ngắn hạn liên quan đến khai thác và phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh

+ Nghiên cứu lộ trình triển khai chuyển đổi số phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp

 

2.5. Trình độ ngoại ngữ và tin học

+  Đạt trình độ về ngoại ngữ: Theo chuẩn đầu ra của Học viện Chính sách và Phát triển. Sử dụng tốt tiếng Anh với những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong nghiên cứu, giao tiếp và soạn thảo báo cáo phân tích;

+ Đạt trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification), là chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp.

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

+ Có đủ điều kiện và khả năng tự nghiên cứu, phát triển trình độ kiến thức và tham gia đào tạo ở bậc sau đại học trong và ngoài nước;

+ Bảo đảm việc liên thông khối kiến thức ngành Kinh tế hoặc Ngành Khoa học dữ liệu với các cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam và quốc tế;

+ Độc lập thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, sản phẩm liên quan đến phân tích dữ liệu, kinh tế và kinh doanh.

3. Hình ảnh sinh viên chuyên ngành Big Data

Tham quan trải nghiệm trung tâm dữ liệu của Viettel IDC

Tham quan trải nghiệm trung tâm dữ liệu của VNPT

Sinh viên chuyên ngành Big Data kiến tập tại VinAI