null Giới thiệu Khoa Tài chính đầu tư - Chuyên ngành Ngân hàng

content:

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG

Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG                   

Mã số: 52340201    

Chuyên ngành: NGÂN HÀNG

Link website: http://apd.edu.vn/khoa-tai-chinh-dau-tu

Liên hệ: Khoa Tài chính - Đầu tư

+ Điện thoại (Hotline): (024) 3747 3186

+ Facebook: https://www.facebook.com/khoaTCDT.APD

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

              Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, quản lý; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng, hoạt động của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống ngân hàng, từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

  1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Tổng số tín chỉ: 128 tín chỉ
  • Thời gian đào tạo: 3,5 – 4 năm
  • Các học phần chuyên ngành: Ngân hàng thương mại, Kế toán Ngân hàng, Phân tích báo cáo tài chính, Thẩm định tín dụng, Ngân hàng trung ương, Marketing Ngân hàng.
  • Các kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt: Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có kỹ năng về nghiệp vụ chuyên nghiệp trên hoạt động của các loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trong nước và quốc tế như kế toán, nguồn vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro, vv. và một số kỹ năng nghiệp vụ quan trọng khác trong đầu tư, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế. Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn một cách khoa học; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học để giải quyết cá công việc liên quan.
  • Điểm nổi bật của chuyên ngành: Chương trình học của chuyên ngành Ngân hàng được xây dựng với phương pháp giáo dục đổi mới, phát huy hiệu quả khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đồng thời, chuyên ngành Ngân hàng cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn được thiết kế qua các môn học chuyên ngành và chương trình kiến tập, thực tập tại các ngân hàng, tổ chức tài chính; giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng với công việc sau khi ra trường.
  • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên chuyên ngành Ngân hàng sau khi ra trường có thể đảm nhận các vị trí việc làm như:

+ Chuyên viên tại các ngân hàng, đoanh nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng khác trong nước cũng như quốc tế: Chuyên viên nguồn vốn, chuyên viên tín dụng, chuyên viên đầu tư, chuyên viên kế toán, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên, kế toán viên, kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ…;

+ Nhà quản trị, nhà quản lý, nhà điều hành tại các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các tổ chức tín dụng khác sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, năng lực chuyên môn;

+ Giảng viên, nghiên cứu viên ngành Tài chính – Ngân hàng tại các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, nước ngoài.

  1. ẢNH ĐẠI DIỆN