null THÔNG BÁO số 96: V/v Lịch trả hồ sơ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

content:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch trả hồ sơ tốt nghiệp đại học cho sinh viên tốt nghiệp đại học trước năm 2023 và đợt 1 năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 20/5 và ngày 31/5 (02 ngày làm việc)

- Địa điểm: Tại tầng 2, phòng 201 (phòng Tư vấn tuyển sinh) tòa nhà Hiệu bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

- Yêu cầu:

+ Sinh viên đến nhận hồ sơ tốt nghiệp mang theo CMND/CCCD.

+ Nếu ủy quyền người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của phòng công chứng hoặc có xác nhận của chủ tịch UBND phường/xã và phải có CCCD/CMND bản gốc và bản sao (bản photocopy/bản sao công chứng) của người ủy quyền và người được ủy quyền.

+ Học viện sẽ trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 vào 2 ngày làm việc 20/5 và 31/5. Nếu sinh viên đã tốt nghiệp trước năm 2023 và tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 không lên nhận bằng vào 2 ngày trên thì sẽ phải nhận bằng vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo khi có thông báo mới.

Thông tin chi tiết: Thông báo số 96/TB-HVCS&PT về việc Lịch trả hồ sơ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.