null KHOA KINH TẾ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - LẦN THỨ III

content:

Ngày 21 tháng 03 vừa qua, tại Hội trường 442, Tòa Hiệu bộ Học viện Chính sách và Phát triển đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Phân tích định lượng các vấn đề Kinh tế và Xã hội trong môi trường số” – Lần thứ 3 với sự phối hợp tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Thương mại.

Kinh tế không chỉ là ngành học quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong việc giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội hiện đại. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường số ngày càng trở nên quan trọng, vai trò của Kinh tế lại càng được nhấn mạnh hơn. Đó cũng chính là lý do khiến Khoa Kinh tế được vinh dự góp mặt trong Hội thảo tại phòng họp tầng 2 Nhà Hiệu Bộ thuộc tiểu ban 2.

Tiểu ban 2: Nghiên cứu định lượng về quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, du lịch tại các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số do PGS. TS. Đào Thị Thanh Bình – Trường Đại học Hà Nội làm chủ toạ.

Tại đây, TS. Lê Thị Nhung - Phó trưởng bộ môn Đầu tư - Khoa Kinh tế đã đưa ra phân tích về cấu trúc Hội đồng quản trị và mức độ chấp nhận rủi ro của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết Việt Nam. Đây là một phần quan trọng trong Nghiên cứu định lượng về quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, du lịch tại các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

TS. Lê Thị Nhung - Phó trưởng bộ môn Đầu tư - Khoa Kinh tế trình bày phần nghiên cứu

Hội thảo Khoa học Quốc gia cũng chính là cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến và xây dựng chiến lược, chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong môi trường số giữa các chuyên gia với các giảng viên từ 3 trường đại học. Sự đóng góp của các chuyên gia không chỉ mang lại cái nhìn sâu sắc về các thách thức mà còn giúp tạo ra các giải pháp đổi mới và hiệu quả.

Nhìn chung, sự tham gia tích cực của Khoa Kinh tế trong Hội thảo không chỉ mang lại những đóng góp quý báu trong việc giải quyết các thách thức của nền kinh tế hiện đại mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội thông qua các chiến lược và chính sách thông minh và đổi mới.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Khoa Kinh tế tại buổi Hội thảo: