null Thư mời tham dự Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong khu vực công"

content:

Nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong khu vực công”.
1. Mục tiêu của Hội thảo: Công bố kết quả nghiên cứu ban đầu về khung tiêu chí đo lường đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam, chia sẻ một số kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong khu vực công và trao đổi mới về cơ chế chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công.
2. Thời gian: Từ 08h30 đến 11h30, Thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022.
3. Địa điếm: Tầng 6, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, 07 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết: TẠI ĐÂY