null KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH”

content:

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NỘI BỘ “KẾ TOÁN TÀI CHÍNH”

Ngày 20/7/2023, căn cứ theo quyết định số 604/QĐ-HVCSPT Khoa KTKT đã tổ chức online Hội đồng thẩm định đề cương giáo trình nội bộ “Kế toán tài chính” do tập thể thầy cô giảng viên Khoa biên soạn.

Hội đồng thẩm định bao gồm nhiều thầy cô chuyên gia bên ngoài đến từ các trường đại học uy tín:

PGS, TS. Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Ngoại Thương - Chủ tịch Hội đồng

- TS. Trần Thế Nữ, Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội – Thành viên phản biện

- TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Thành viên phản biện

- TS. Nguyễn Thị Thúy, Giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán, Đại học Thương Mại - Ủy viên

- Ths. Đoàn Anh Tuấn, Giảng viên viện Đào tạo quốc tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Thư ký hội đồng

Buổi thẩm định còn có sự tham gia của thành viên Ban biên soạn: TS. Mai Thị Hoa - Chủ biên. TS. Ngô Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh, ThS. Nguyễn Thị Dung, ThS. Đỗ Ngọc Phương Anh

TS Mai Thị Hoa – chủ biên trình bày tóm tắt đề cương giáo trình nội bộ, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết cần phải có một giáo trình chính thức phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của Khoa. Hai điểm mới của giáo trình nội bộ: i) Một là, giáo trình có sự liên hệ với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) – cập nhật đúng xu hướng chuyển đổi chế độ kế toán Việt Nam của bộ tài chính; ii) Hai là, giáo trình bổ sung phần trình bày thông tin tài chính, vận dụng các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính để phục vụ hoạt động ra quyết định của người điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng thẩm định đồng ý với đề cương và đánh giá cao nỗ lực của thành viên ban biên soạn với khối lượng kiến thức đa dạng phong phú trong giáo trình. Hội đồng cũng đưa ra 1 vài góp ý để hoàn thiện hơn về kết cấu cũng như nội dung của giáo trình. TS Trần Thế Nữ cho rằng các chương nên được kết cấu theo một cấu trúc chung để người đọc dễ theo dõi, một số nội dung tương đối khó với sinh viên cũng nên được cân nhắc chuyển sang học phần khác. TS Nguyễn Thị Thúy cũng đồng tình với ý kiến trên và gợi ý thêm việc bổ sung tình huống dẫn dắt liên quan đến đối tượng kế toán được đề cập trong mỗi chương. Bên cạnh đó, TS Nguyễn Thanh Bình có lời khen đối với nội dung chương “Kế toán đầu tư” và góp ý thêm giáo trình nên tập trung dành thời lượng hơn đối với những chương quan trọng. Cuối cùng, PGS TS Trần Thị Kim Anh tổng kết lại một số điểm chính của buổi thẩm định và nhấn mạnh chủ trương “giáo trình gọn gàng, phục vụ đúng công tác giảng dạy, không cần quá đồ sộ”. Hội đồng thống nhất thông qua đề cương giáo trình nội bộ và nhấn mạnh sau khi hoàn thành đây sẽ là tài liệu giá trị đối với sinh viên trong và ngoài ngành.

Buổi thẩm định giáo trình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với những đóng góp quý báu của Hội đồng thẩm định, Ban biên soạn Khoa Kế toán-Kiểm toán sẽ tích cực triển khai việc xây dựng giáo trình, thực hiện đúng quy trình, tiến độ đề ra để sinh viên và giảng viên sớm có tài liệu chính thức phục vụ giảng dạy.

Nguồn: Khoa Kế toán – Kiểm toán