null 30 NHÓM SINH VIÊN SẼ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

content:

Năm học 2021-2022, Khoa Luật kinh tế APD sẽ chứng kiến tới 30 nhóm sinh viên của Khóa 1 và Khóa 2 tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với 112 sinh viên. Các đề tài được sự quan tâm và hướng dẫn khoa học từ các Thầy Cô có uy tín ở trong và ngoài Khoa.

Các đề tài nghiên cứu của năm nay trải dài trong nhiều lĩnh vực đa dạng từ pháp luật dân sự; kinh doanh - thương mại; hình sự; tư pháp; nhân quyền tới các mảng kiến thức mới, ít được nghiên cứu như: pháp luật tài chính ngân hàng; pháp luật thể thao; pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số...