null CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC”

content:

Ngày 08/12/2022, Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình Hội thảo “Tài chính cho phát triển – vai trò của các định chế tài chính trong nước”.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình Hội thảo

Tại Hội thảo, Nhóm nghiên cứu bao gồm TS. Đào Hoàng Tuấn - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, TS. Johnathan Pincus - Kinh tế trưởng UNDP, TS. Nguyễn Thị Nhung - Chủ nhiệm bộ môn Đầu tư tài chính Khoa Tài chính Ngân hàng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình bày các kết quả nghiên cứu “Rà soát vướng mắc và khuyến nghị phát triển thị trường vốn tại Việt Nam”.

TS. Đào Hoàng Tuấn - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế đại diện trình bày kết quả nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu

Nghiên cứu đã chỉ ra một số điểm nghẽn cản trở khả năng cung cấp vốn dài hạn của hệ thống tài chính cho nền kinh tế. Theo TS. Đào Hoàng Tuấn, điểm nghẽn không hẳn nằm ở quy mô tiết kiệm như kết luận của các nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính phát triển, mà nằm ở thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Thanh khoản yếu kém của thị trường thứ cấp trong cả hệ thống ngân hàng và thị trường trái phiếu doanh nghip tác động tiêu cực đến nhà đầu tư ở thị trường sơ cấp, khiến cho các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ tài sản ngắn hạn thay vì tài sản dài hạn.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Ulrich Volz (Giám đốc Trung tâm Tài chính Bền vững, Đại học London) đã chia sẻ các tiền lệ trên thế giới v những đóng góp tiềm năng của Ngân hàng khí hậu cho chuyển dịch sang nền kinh tế xanh. Qua đó, các nhà nghiên cứu đề xuất các phương án thành lập Ngân hàng Khí hậu tại Việt Nam, cũng như nhấn mạnh những đóng góp mà Ngân hàng khí hậu có thể mang lại tại Việt Nam.

GSUlrich Volz, Giám đốc Trung tâm Tài chính Bền vững Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS), Đại học London

Chương trình thảo luận Panel dưới sự điều hành phiên của TS. Johnathan Pincus và sự tham gia của bà Diana Barrowclough, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD); Ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; Ông Phạm Xuân Hòe, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng và Ông Nguyễn Minh Cường, Kinh tế trưởng, Ngân hàng ADB tại Việt Nam. Các chuyên gia đã góp ý cho các nghiên cứu tại hội thảo, cũng như đề xuất những ý tưởng chính sách phát triển hệ thống tài chính.

Từ trái sang phải, TS. Jonathan Pincus (Kinh tế trưởng UNDP), TS. Diana Barrowclough (Kinh tế trưởng Unctad), TS. Nguyễn Tú Anh (Vụ trưởng - Ban Kinh tế Trung ương); Ông Phạm Xuân Hòe (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng) và Ông Nguyễn Minh Cường, Kinh tế trưởng ADB

Nguồn: Viện Đào tạo quốc tế