null Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực - Khoa Kinh tế

content:

          Nguồn nhân lực đại diện cho những con người trong quốc gia, tổ chức và luôn đóng vai trò trung tâm, quyết định đối với phát triển vì nguồn nhân lực tạo ra đổi mới công nghệ, phương thức quản lý làm tay đổi năng suất lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo các cử nhân, nhà quản lý nguồn nhân lực có trình độ cao đang rất lớn do nhiều quốc gia, tổ chức chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm trung tâm trong chiến lược phát triển.

          Hiện nay, chuyển đổi số và cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều quốc gia đã làm thay đổi chiến lược phát triển, đào tạo nguồn nhân lực của quốc gia, tổ chức. Nhiều công việc trước đây do con người đảm nhiệm đã được tự động hoá, được thay thế bởi máy móc, phần mềm nhưng nguồn nhân lực cao vẫn luôn là trung tâm, đóng vai trò quyết định của quá trình phát triển. Chính vì vậy, chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực của Khoa kinh tế, Học viện Chính sách Phát triển được xây dựng nhằm đào tạo và cung cấp cho xã hội những nhà hoạch định, quản lý, phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp độ quốc gia và tổ chức tạo ra những cử nhân quản lý nguồn nhân lực 2 trong 1, có tư duy kinh tế, tư duy quản lý, phương pháp làm việc hiện đại, phù hợp với thời đại chuyển đổi số.

 

            Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng một cách hệ thống về quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số. Chương trình Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng về kinh tế và quản lý nguồn ở cả cấp độ quốc gia, địa phương và tổ chức gồm: (1) Phương pháp tiếp cận phát triển và quản lý nguồn nhân lực trên bình quốc gia, địa phương và tổ chức (2) Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực (3) Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực (4) Hoạch định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động (5) Xây dựng môi trường văn hoá tổ chức, doanh nghiệp thân thiện phù hợp với nguồn lực của tổ chức. Những kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp cử nhân chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực có thể làm việc với vị trí cử nhân, quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

 

 

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực được thiết kế đào tạo 2 trong 1, tiếp cận phát triển và quản lý nguồn nhân lực từ góc nhìn kinh tế học và quản lý. Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực sẽ lĩnh hội được tư duy quản lý nguồn nhân lực trên góc độ kinh tế học kết hợp với các kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực cấp độ doanh nghiệp, tổ chức. Do vậy, cử nhân tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực cả ở các cơ quan quản lý, hoạch định chiến lược và cấp độ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế :

  • Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội từ cấp trung ương đến địa phương.
  • Các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức kinh tế với các vị trí chuyên viên, quản lý phòng, ban nhân sự.
  • Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học.
  • Tự khởi nghiệp, thành lập, vận hành các tổ chức cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, tư vấn phát triển nguồn nhân lực.
  •  

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực được trang bị kiến thức nền tảng tốt để phát triển lên các vị trí lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế