null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

content:

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng (lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, tham gia đấu thầu; dự thầu và mời thầu trên mạng một cách thành thạo v.v…). Sáng ngày 31/10/2023, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng với sự tham dự của 30 công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

    Tham dự khai giảng, chỉ đạo tổ chức Lớp tập huấn có sự hiện diện của ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển. Lớp bồi dưỡng do Th.S Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia và ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Phòng Quản trị, vận hành và phát triển hệ thống phụ trách giảng bài.

(Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

phát biểu khai giảng Lớp tập huấn)

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển chào mừng các đại biểu và các công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm, tham dự lớp bồi dưỡng và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, đặc biệt là ông Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm đã quan tâm và trực tiếp tham gia giảng bài cho công chức, viên chức của Bộ.

  Ông Ngô Văn Giang nhấn mạnh đấu thầu qua mạng là xu thế tất yếu của thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu thủ tục hành chính góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, và để giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

  Ông Ngô Văn Giang đề nghị, mong muốn các học viên tham gia lớp bồi dưỡng chấp hành tốt nội quy, quy định; tham dự học đầy đủ, tập trung lắng nghe hướng dẫn của báo cáo viên, mạnh dạn trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các tình huống, vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tế để báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu. Ông Ngô Văn Giang tin tưởng rằng sau khi tham gia lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ mới nhất của nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại các cơ quan và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

(Ông Phạm Thy Hùng - Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia, giảng viên Lớp bồi dưỡng)

  Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 31/10/2023 đến ngày 01/11/2023, tập trung những nội dung chính sau:

          + I. Quy định chung của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT

          + II. Đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu

          + III. Nghiệp vụ vụ lựa chọn nhà thầu qua mạng

          + IV. Lộ trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng

          + V. Trao đổi, giải đáp vướng mắc, xử lý tình huống.

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển