null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU ĐỢT 1 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

content:

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển, sáng ngày 01/11/2023 và 02/11/2023, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Sở Nội vụ Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 04 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản – Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu với sự tham dự của gần 600 công chức, viên chức các đơn vị thuộc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hồ Chí Minh.

(Lớp ĐTCB.01 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh)

Các khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho công chức, viên chức đơn vị thuộc các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến công tác đấu. Kết thúc chương trình đào tạo, các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá để cấp chứng chỉ cơ bản về đấu thầu.

(Lớp ĐTCB.02 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh)