null Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Lễ công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

content:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Học viện Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-10

Báo Đầu tư chúc mừng Học viện Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-10

Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng Học viện Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-10