null THÔNG BÁO số 41 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 giai đoạn 1

content:

        Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới toàn thể sinh viên Học viện về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023- 2024 giai đoạn 1, cụ thể như sau:

        1. Mức thu học phí

        - Đối với sinh viên lớp đại trà: 360.000 đồng/tín chỉ.

        - Đối với sinh viên lớp chất lượng cao: 770.000 đồng/tín chỉ.

        - Đối với lớp giáo dục thể chất của chương trình chất lượng cao: 360.000 đồng/ tín chỉ.

        - Đối với lớp quy đổi điểm Tiếng anh, Tin học đại cương và Phương pháp nghiên cứu khoa học: 90.000 đồng/1 tín chỉ.

        2. Thời gian và hình thức nộp học phí.

        - Thời gian nộp học phí từ: 19/02/2024 đến hết ngày 08/03/2024.

        - Hình thức nộp học phí : Sinh viên sẽ nộp qua Viettel Money.

        Xem chi tiết tại đây:

        Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 giai đoạn 1.

        Hướng dẫn nộp tiền học phí trên Viettel Money.