null Thông tin về các chương trình học bổng tại Đại học Quốc gia Formosa, Đài Loan

content:

Trường Đại học Quốc gia Formosa là trường đại học công nghệ top 10 và nổi tiếng với các nghiên cứu về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật hàng không, máy móc thông minh, sản xuất thông minh và quản lý công nghiệp... Đại học có 4 trường thành viên và 20 khoa; bao gôm 18 Chương trình Bằng Thạc sĩ và 2 Chương trình Bằng Tiến sĩ. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục (MOE), nhà trường đang theo đuổi các cơ hội hợp tác quốc tế với các trường đại học nổi bật tại Việt Nam bao gồm chương trình cấp bằng, chương trình trao đổi và liên kết nghiên cứu. NFU hiện đang chia sẻ các gói học bổng với các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ. Theo đó, học viên trúng tuyển học bổng sẽ được miễn giảm học phí và được cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng từ 4000-8000NDT đối với chương trình Thạc sĩ và 8000-15000NDT đối với chương trình Tiến sĩ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình học bổng, vui lòng liên hệ oia@nfu.edu.tw. 

Hướng dẫn đăng ký: https://enrollstudents.nfu.edu.tw/main/60008/news/113

(Tham khảo các thông tin liên quan tại đây