null Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia "Du lịch xanh gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa"

content:

Nhằm tạo ra một môi trường giao lưu cho các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam cũng như quốc tế; Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing và Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức Hội thảo Khoa học "Du lịch xanh gắn với phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa". Thông qua hội thảo, góp phần đưa ra các giải pháp cụ thể và thiết thực để thúc đẩy sự phát triển của du lịch xanh và bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, cụ thể:

- Poster Hội thảo: Tải tại đây

- Thư mời viết bài: Tải tại đây

- Thể lệ viết bài: Tải tại đây

- Kế hoạch Hội thảo: Tải tại đây