null Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên với Đại học Kadiri, Indonesia

content:

Kính gửi: Các Khoa/Viện quản lý sinh viên

Căn cứ Biên bản ghi nhớ được ký kết vào ngày 18/11/2022 về các chương trình trao đổi ngắn hạn giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Đại học Kadiri, Indonesia; Sau sự thành công của hoạt động trao đổi của giảng viên và sinh viên Đại học Kadiri, Indonesia vào tháng 6 năm 2023; Năm nay, Học viện sẽ triển khai chương trình trao đổi sinh viên sang Đại học Kadiri, Indonesia:

Thời gian trao đổi dự kiến: Kéo dài 07 ngày (giữa tháng 7 đến tháng 8 năm 2024).

Số lượng sinh viên tham gia tối đa: 10 sinh viên.

Tiêu chí lựa chọn: Sinh viên các Khoa/Viện của Học viện, có khả năng học tập và giao tiếp Tiếng Anh tốt, có thành tích cao trong học tập và các hoạt động tình nguyện, hoạt động phong trào của Học viện.

Nội dung trao đổi tập trung vào các Khoa sau của Đại học Kadiri:

     - Khoa học xã hội và chính trị (Social and Political Science Faculty).

     - Kinh tế và kinh doanh (Economic and Business Faculty).

     (Chương trình dự kiến được gửi kèm theo Thông báo này)

Kinh phí:

     - Sinh viên tự túc kinh phí vé máy bay hai chiều giữa Nội Bài và Juanda.

     - Các chi phí sinh hoạt tại Indonesia trong 07 ngày do Học viện Chính sách và Phát triển và Đại học Kadiri đài thọ.

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các Khoa/Viện phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Thông báo tới sinh viên đăng ký tham gia chương trình theo mẫu đính kèm và gửi đăng ký về Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước 15h ngày 21/5/2024.

              - Danh sách sơ loại sẽ được gửi về Khoa/Viện trong ngày 22/5/2024.

              - Lịch phỏng vấn ứng viên tham gia vào 09h ngày 23/5/2024 tại Phòng họp tầng 8 nhà Hiệu Bộ.

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

Thông tin liên hệ: Đ/c Thùy Dung, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác (email: thuydung@apd.edu.vn, tel: 0976151198).

Trân trọng!

 

File thông báo: Tải tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tải tại đây 

Chương trình dự kiến: Tải tại đây

Giới thiệu về Đại học Kadiri: Tại đây