null THÔNG BÁO số 95: Về việc xem xét lại điểm thi kết thúc học phần của sinh viên giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2023-2024.

content:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc đăng kí và thu lệ phí xem xét lại điểm thi các học phần giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2023-2024 của sinh viên như sau:

1. Thời gian sinh viên đăng kí: Sinh viên xem xét lại điểm thi kết thúc học phần và nộp lệ phí đăng ký từ ngày 13/05/2024 đến 20h ngày 20/05/2024.

2. Lệ phí xem xét: 50.000đ/học phần (Lưu ý: Những học phần nộp đơn nhưng chưa nộp lệ phí sẽ được coi là không hợp lệ).

3. Cách thức đăng kí và nộp lệ phí:

+ Cách thứ nhất: 

Link tải app Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apdslink

+ Cách thứ hai:

Link tải app IOS: https://apps.apple.com/us/app/apd-s-link/id1583940687

+ Cách thứ ba: 

Link Web: https://slinkapd.aisenote.com/

(Tài khoản đăng nhập = mã sinh viên; Pass: slinkapd)

- Cách thức nộp lệ phí theo mã định danh bằng các cách như sau:

+ Phương thức 1: Thanh toán bằng Smart-banking của Ngân hàng BIDV đối với người dùng có tài khoản Smart-banking của Ngân hàng BIDV.

+ Phương thức 2: Thanh toán bằng Smart-banking của các ngân hàng khác đối với người dùng có tài khoản Smart-banking của các Ngân hàng khác BIDV.

+ Phương thức 3: Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của các ngân hàng đối với người dùng không có tài khoản Smart-banking.

Ghi chú: 

- Sinh viên tải bản mềm hướng dẫn chi tiết cách đăng ký xem xét lại điểm thi kết thúc học phần và hướng dẫn thanh toán phí (file kèm theo Thông báo) hoặc xem Thông báo và hướng dẫn trên Website của Học viện.

- Mỗi học phần đăng ký trên một đơn sau đó chuyển lệ phí theo từng học phần sinh viên đã đăng ký xem xét lại điểm.

Thông tin chi tiết: Thông báo số 95/TB-HVCSPT về việc xem xét lại điểm thi kết thúc học phần của sinh viên giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2023-2024.