null THÔNG BÁO số 107: Tổ chức lớp học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên Khóa 7, 8, 9,10 Đợt 2 năm 2024

content:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên như sau:

-  Hình thức và thời gian học: 

+  Hình thức: Học trực tuyến tại ứng dụng LMS và Zoom Meetings 

Lớp B1:  https://meet.google.com/taj-jomk-gmi

Lớp B2:  https://meet.google.com/zaw-bpbr-rrd

  + Thời gian học: Bắt đầu từ 18h00 – 21h30 hàng ngày từ ngày 10/06/2024 đến 30/06/2024.

-  Lịch đăng ký học: Sinh viên Khóa 7,8,9,10 có nguyện vọng đăng ký lớp học trên hệ thống tín chỉ : http://tinchi.apd.edu.vn từ 19h00 ngày 27/05/2024 đến ngày 09/06/2024.

-  Thời gian thi: Tháng 07/2024.

Xem chi tiết tại: Thông báo số 107/TB-HVCSPT Tổ chức lớp học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên Khóa 7, 8, 9,10 Đợt 2 năm 2024.