null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số cho Việt Nam”.

content:

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ CHO VIỆT NAM     

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Mỗi một nền kinh tế đòi hỏi cần phải có một lực lượng sản xuất tương ứng với trình độ của nó, đặc biệt là nguồn nhân lực. Vì vậy, tương ứng với nền kinh tế số mà Chính phủ Việt Nam mong muốn hướng đến năm 2030 phải có nguồn nhân lực số để triển khai, tổ chức thực hiện và vận hành nó. Với mục tiêu tạo không gian kết nối, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý về nguồn nhân lực số cũng như chiến lược đào tạo cho người lao động năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số cho Việt Nam”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp viết bài cho Hội thảo. Bài viết tập trung vào các nội dung:

(1) Nghiên cứu khung năng lực cần thiết của nguồn nhân lực số tại mỗi quốc gia;

(2) Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nguồn nhân lực số với chiến lược phát triển kinh tế số của mỗi quốc gia;

(3) Thực trạng và các giải pháp cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam đến năm 2030;

(4) Kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số của các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi;

(5) Nguồn nhân lực số cho một số ngành tiên phong của kinh tế số (thương mại điện tử, công nghiệp bán dẫn, Trí tuệ nhân tạo, công nghệ dữ liệu lớn…);

(6) Các nội dung có liên quan khác.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên file word, độ dài không quá 10.000 từ. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia có chỉ số ISBN (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm).

Toàn văn bài viết gửi về: Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác – Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội theo địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước ngày 30/8/2024.

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả!

Thư mời viết bài : Tải tại đây

Định dạng bài viết: Tải tại đây