null THÔNG BÁO số 113: V/v lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề

content:

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-HVCSPT ngày 22/05/2024 về việc tổ chức mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề cho lớp nghiên cứu sinh ngành Tài chính - Ngân hàng Khóa 1, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề như sau:

Thời gian: từ 08h30 -  11h30 chủ nhật, ngày 09/06/2024;

Địa điểm: Hội trường 150 - Học viện Chính sách và Phát triển;

Nội dung chuyên đề: Sự phát triển của Thị trường tài chính Việt Nam;

Chuyên gia:  TS.  Cấn  Văn  Lực  -  Giám  đốc  Viện  Đào tạo  và  nghiên  cứu BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia;

Thành phần tham dự: Giảng viên; Nghiên cứu sinh; Học viên các lớp cao học thuộc Học viện.

Chi tiết xem tại: Thông báo số 113/TB-HVCSPT V/v lịch tổ chức nói chuyện chuyên đề.