null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển khai giảng thành công Lớp bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương tháng 7 năm 2024

content:

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhằm chuẩn hóa ngạch, bậc công chức theo quy định của Nhà nướctrang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sáng ngày 09/7/2024, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương với sự tham dự của hơn 50 công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

    Tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Tạ Thị Thanh Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển và đại diện lãnh đạo của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển, Học viện Chính sách và Phát triển.

Ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chào mừng các đồng chí học viên là các công chức mới được tuyển dụng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tham dự lớp bồi dưỡng và cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Chính sách và Phát triển trong công tác phối hợp, tổ chức lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ.

  Ông Mai Ngọc Bích nhấn mạnh Lớp bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ công chức mới của Bộ theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP nhằm góp phần giúp cho đội ngũ công chức đáp ứng hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

  Ông Mai Ngọc Bích cũng đề nghị các công chức, viên chức được cử đi học tuân thủ, chấp hành tốt nội quy của lớp bồi dưỡng; tích cực tham khảo tài liệu, tham gia ý kiến, hoàn thành chương trình học tập theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Mai Ngọc Bích cũng đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển hỗ trợ tối đa cho các học viên của lớp trong thời gian tham dự học tại trụ sở của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để các học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

           

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

phát biểu khai giảng

          Cũng tại lễ khai giảng, ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đại diện cho Học viện Chính sách và Phát triển chào mừng các học viên đến tham dự lớp bồi dưỡng, ông Ngô Văn Giang nhấn mạnh đây là khoá bồi dưỡng rất quan trọng dành cho các công chức mới được tuyển dụng của Bộ, được lãnh đạo Bộ rất quan tâm và chỉ đạo sát sao trong công tác tổ chức vì vậy đề nghị tất cả học viên sắp xếp thời gian, công việc tham dự đầy đủ các buổi học để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất. Ông Ngô Văn Giang hy vọng trong thời gian 02 tháng học tập và làm việc, lớp bồi dưỡng sẽ đạt được kết quả cao nhất và các học viên sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc chuyên môn, bên cạnh đó cũng xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp giữa các học viên trong lớp.