null Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

content:

Ngày 30/6/2020 Học viện Chính sách và Phát triển đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự, chỉ đạo và chúc mừng đại hội về phía Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Tạ Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Đoàn Đạt, Phó Chánh văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng, Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Học viện Chính sách và Phát triển đồng chí Đào Văn Hùng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; đồng chí Lê Minh Vân, Phó Bí thư Đảng bộ Học viện; đồng chí Trần Trọng Nguyên, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Giang Thanh Tùng, Phó Giám đốc Học viện đồng chí Lê Hồng Quân, Đảng ủy viên Chủ tịch Công đoàn Học viện.

Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển (HVCS&PT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra trong một ngày 26/6/2020.

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí: Đào Văn Hùng, Lê Minh Vân, Giang Thanh Tùng và Đoàn thư ký gồm các đồng chí: Vũ Đình Hòa, Lưu Thị Tuyết. Đồng chí Giang Thanh Tùng, báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ HVCS&PT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tiến hành biểu quyết chốt số lượng và danh sách bầu cấp ủy Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như biểu quyết chốt số lượng và danh sách bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Học viện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV. Đại hội cũng đã bầu ra các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội; thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội;

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên chính thức, Đại hội đã được nghe đồng chí Lê Minh Vân báo cáo kết quả làm việc phiên trù bị. Thay mặt cấp ủy Học viện, đồng chí Đào Văn Hùng đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ HVCS&PT; đồng chí Lê Minh Vân trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ HVCS&PT nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Giang Thanh Tùng trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Hùng trình bày tham luận về nhiệm vụ trong công tác đào tạo và tuyển sinh của Học viện trong giai đoạn 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thế Vinh trình bày tham luận về phát triển Học viện giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

TS. Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày tham luận tại Đại hội

TS. Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc Học viện trình bày tham luận tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ CQ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua; bày tỏ quan điểm nhất trí với nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đồng thời có những chỉ đạo tổng quát định hướng các nhiệm vụ mà Đảng bộ HVCS&PT cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó đã nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm, đó là: hoạt động của Học viện cần phải đồng bộ với hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng áp dụng chuẩn quốc tế trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực đồng thời ổn định về  tư tưởng chính trị, cải thiện, nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính”.

Đ/c Trần Thị Hồng Minh, Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức đại diện cho 65 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ HVCS&PT khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu ra 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Học viện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CQ Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần XXV;

Ban Chấp hành Đảng bộ HVCS&PT nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ HVCS&PT khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đồng chí Giang Thanh Tùng - Phó Giám đốc HVCS&PT;

2. Đồng chí Trần Trọng Nguyên - Phó Giám đốc HVCS&PT;

3. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc HVCS&PT;

4. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo;

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

6. Đồng chí Lê Công Thành, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

7. Đồng chí Nguyễn Thị Đông, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ HVCS&PT khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Giang Thanh Tùng đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đào Văn Hùng, đồng chí Lê Minh Vân, đồng chí Lê Hồng Quân, đ/c Vũ Đình Hòa về những đóng góp cho công tác đảng của Học viện trong nhiều năm qua.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 18h30. 

Tin: Phòng Tổ chức - Hành chính

Ảnh: Thế Dương