null KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA , CUỐI KHÓA VÀ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 CHO SINH VIÊN KHÓA 9 KHÓA 10

content:

Thực hiện Công văn Số: 3321/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 8 năm 2020 “V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021”; Kế hoạch năm học 2020-2021 của Học viện Chính sách và Phát triển.

 Ngày 18 tháng 4 năm 2021, Học viện tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữ khóa, đối thoại sinh viên. Tham dự khai mạc còn có ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Tiến Hùng –Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên cùng các thầy cô cố vấn học tập tại các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm trong Học viện  cùng với hơn 1.300 sinh viên các khóa 9, khóa 10 tham dự.

Quang cảnh Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên giữa khóa

Thay mặt lãnh đạo Học viện, ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc và nhấn mạnh: Tuần Sinh hoạt Công dân – sinh viên là hoạt động thường niên nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện; triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho sinh viên Học viện. và trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên… đồng thời trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cần thiết về  cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021 và năm học 2021-2022.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

Ngay sau chương trình khai mạc, sinh viên bước vào nắm bắt những quy định mới về  quy chế học sinh, sinh viên, quy chế đánh giá rèn luyện, quy định về chế độ chính sách, văn hóa ứng xử, giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên; quán triệt về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông; an ninh mạng; trácnh nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp… 

TS. Nguyễn Tiến Hùng – Trưởng phòng CT&CTSV quán triệt các quy định, quy chế

Sau khi nghe những các quy định, quy chế của Học viện mới ban hành. Sinh viên tiếp tục được nắm bắt những điểm mới trong quy chế đào tạo, việc quy đổi điểm, kiến tập, chuẩn đầu ra…do các Thầy, Cô phòng Quản lý Đào tạo trình bày.

        

  ThS. Bùi Đình Phúc – phòng QLĐT trình bày những nội dung về quy chế đào tạo cho sinh viên K10.

Đợt học tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và đối thoại sinh viên diễn ra trong không khí vui vẻ, hào hứng của sinh viên K9 và K10. Hi vọng các bạn sinh viên sẽ tiếp thu thêm nhiều những nội dung hữu ích làm hành trang cho quãng thời gian gắn bó học tập và rèn luyện tại mái trường Học viện Chính sách và Phát triển

Nguồn: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên