23/05/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu trong tháng 6 năm 2024
20/05/2024
Ngày 15/5/2024, sinh viên khoa Kinh tế số - Học viện Chính sách và Phát triển đã có chuyến đi thực tế tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo – một trong những đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực...