08/12/2020
THÔNG BÁO số 223 Lịch thi Kỳ I, năm học 2020-2021, Đợt 1 của Khóa 11
08/12/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4143/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2020, cho phép Học viện Chính sách và Phát triển được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
07/12/2020
THÔNG BÁO số 222 về việc nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021 giai đoạn 2
02/12/2020
THÔNG BÁO số 219 về kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2019-2020
01/12/2020
THÔNG BÁO: Quyết định 971 về việc ban hành Quy định xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ đào tạo đại trà của Học viện Chính sách và Phát triển
30/11/2020
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Học viện năm 2020
30/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BCH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
27/11/2020
Thông báo chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ và Tiến sỹ chuyên ngành "Chính sách năng lượng"