18/11/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thi tuyển viên chức năm 2020
13/11/2020
SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 11/2020: Nâng cao kỹ năng đánh giá điểm chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên thuộc Khoa cơ bản quản lý và giảng dạy
13/11/2020
THÔNG BÁO số 210  về việc tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 11
09/11/2020
THÔNG BÁO sô 207 thay đổi giảng đường các lớp học phần học kỳ I - giai đoạn 2, năm học 2020 – 2021 các khóa 8, 9, 10 hệ đại trà
03/11/2020
Bộ môn Toán Kinh tế thông báo nhận Đơn và Bản photo công chứng chứng chỉ Tin học để quy đổi điểm và xét chuẩn đầu ra, đợt 2 - Học kỳ I
29/10/2020
QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần tiếng Anh đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển