14/09/2020
THÔNG BÁO: Nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021
14/09/2020
Thời khoá biểu Khoá 11của học kỳ I, năm học 2020-2021 (giai đoạn 1)
14/09/2020
Thông bao sáng ngày 15/9/2020 nghỉ học, phục vụ tổ chức Hội nghị bầu Hội đồng Học viện
11/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán
08/09/2020
THÔNG BÁO: Về việc kéo dài thời gian nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)
03/09/2020
Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên Khóa 11, niên khóa 2020-2024