23/10/2020
THÔNG BÁO số 197: Lịch nghỉ học của sinh viên Khóa 11
23/10/2020
THÔNG BÁO số 196 điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1, Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, đợt 2
23/10/2020
THÔNG BÁO số 194 khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 học kì I năm học 2020-2021
22/10/2020
THÔNG BÁO số 195 Lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3)
20/10/2020
Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020
17/10/2020
Danh sách sinh viên các lớp học phần Khóa 11, đợt 2
16/10/2020
THÔNG BÁO số 191thay đổi một số giảng đường khóa 11, đợt 1, Học kỳ I, năm học 2020-2021
15/10/2020
THÔNG BÁO số 187: Lịch nghỉ học của sinh viên các khóa 8, 9, 10 để phục vụ tổ chức thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2)
15/10/2020
THÔNG BÁO số 189: Lịch thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2) và Các quy định, Hướng dẫn dự thi tiếng Anh TOEIC