29/10/2020
QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần tiếng Anh đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển
23/10/2020
THÔNG BÁO số 197: Lịch nghỉ học của sinh viên Khóa 11
23/10/2020
THÔNG BÁO số 196 điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1, Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, đợt 2
23/10/2020
THÔNG BÁO số 194 khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 học kì I năm học 2020-2021
22/10/2020
THÔNG BÁO số 195 Lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3)
20/10/2020
Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020