16/09/2020
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
16/09/2020
THÔNG BÁO: Tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5, 6
14/09/2020
THÔNG BÁO: Nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021
14/09/2020
Thời khoá biểu Khoá 11của học kỳ I, năm học 2020-2021 (giai đoạn 1)
14/09/2020
Thông bao sáng ngày 15/9/2020 nghỉ học, phục vụ tổ chức Hội nghị bầu Hội đồng Học viện
11/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán
08/09/2020
THÔNG BÁO: Về việc kéo dài thời gian nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả học tập THPT)