05/10/2020
THÔNG BÁO (số 182) V/v tổ chức xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy khóa 11 năm 2020 (theo kết quả thi tốt nghiệp THPT)
04/10/2020
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
29/09/2020
THÔNG BÁO (số 179): Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh
25/09/2020
Chương trình tư vấn sức khỏe giới tính cho nữ sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển
25/09/2020
THÔNG BÁO: về việc trả tài liệu cho Thư viện
22/09/2020
THÔNG BÁO: Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển
21/09/2020
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện các biện pháp phòng tránh kiến ba khoang
19/09/2020
Danh sách lớp học phần đợt 1. Kỳ I, năm học 2020 - 2021 (khoá 11)
17/09/2020
Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2020-2021. Khóa 11, đợt 1 (12 tuần từ 21/09/2020 - 13/12/2020)