15/12/2022
Sáng ngày 15/12/2022, hội thảo quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ hai, do Học viện Chính sách và Phát triển đồng phối hợp cùng Trường...
08/12/2022
Sáng ngày 07/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an để kiểm tra kết quả nghiệm thu về công tác PCCC
06/12/2022
Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Thương mại đã họp rà soát công tác tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2022