09/01/2023
Khoa Kinh tế số đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Olympic toán học sinh viên APD lần thứ 7. Tham dự buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của Lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo, Lãnh đạo Trung tâm Thanh tra...
30/12/2022
Năm 2022, Khoa Kinh tế số đã tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn và thách thức để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong mọi mặt hoạt động, tạo tiền đề cho năm 2023 hứa hẹn...