06/12/2022
Sáng ngày 06/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển có buổi làm việc với ông Trevor Hublin - Phụ trách dự án, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam (USAID) và bà Nguyễn Khánh Cẩm Châu...