13/10/2022
Ngày 12/10/2022, thầy và trò Khoa Kinh tế số - Học viện Chính sách và Phát triển đã đến Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Vin University để tham dự bài giảng của Giáo sư Mark Campbell (đến từ...