05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
29/04/2022
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với Đại học Hạ Long
29/04/2022
Thời khóa biểu các lớp Cao học khóa 8
28/04/2022
Học viện Chính sách và Phát triển tham gia “Chương trình tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2022” do Tỉnh đoàn, Sở GDĐT, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại Thành phố Hạ Long
26/04/2022
Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5)
25/04/2022
Thời khóa biểu các lớp Cao học khóa 9.2