16/10/2021
Thông báo điều chỉnh kế hoạch giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
15/10/2021
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 và Lễ Trao bằng tốt nghiệp năm 2021
14/10/2021
Thông báo Nghỉ học buổi sáng thứ 6 ngày 15/10/2021
14/10/2021
Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng Đại học chính quy khóa 12, Thạc sỹ khóa 9 và Trao bằng tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sỹ 2021
08/10/2021
Danh sách sinh viên các lớp học phần của Khóa 12 (đợt 2) Học kì I năm học 2021-2022
08/10/2021
Thông báo Lịch thi trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022 (giai đoạn 1)
07/10/2021
Thông báo Gia hạn đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 11 và Khóa 12 hệ chuẩn
05/10/2021
Thông báo nộp học phí kỳ I năm học 2021-2022 và Hướng dẫn nộp tiền học phí tại Học viện Chính sách và Phát triển
05/10/2021
Thời khóa biểu Khóa 12 (đợt 2), Học kỳ I năm học 2021-2022