28/10/2021
Thông báo Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I, đợt học 2 năm học 2021 – 2022 các khóa 9, 10, 11
26/10/2021
Thông báo Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ửng xử trên mạng xã hội
25/10/2021
Thông báo Tiến cử sinh viên nhận học bổng do Báo Đầu tư tài trợ
24/10/2021
Thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 12 hệ chuẩn tại Học viện Chính sách và Phát triển.
24/10/2021
Thông báo kết quả đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 11 hệ chuẩn tại Học viện Chính sách và Phát triển.
19/10/2021
Sáng ngày 19/10/2021, tại Hội trường lớn tầng 2, nhà C, Lãnh đạo các cấp, Công đoàn, Ban Nữ công, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt...