05/10/2021
Thông báo nộp học phí kỳ I năm học 2021-2022 và Hướng dẫn nộp tiền học phí tại Học viện Chính sách và Phát triển
05/10/2021
Thời khóa biểu Khóa 12 (đợt 2), Học kỳ I năm học 2021-2022
27/09/2021
Thông báo Thời khóa biểu bổ sung K12 (đợt 1)
27/09/2021
Kế hoạch đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 11 hệ chuẩn tại Học viện Chính sách và Phát triển.
27/09/2021
Thông báo lịch thi trực tuyến đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Đợt 2)
24/09/2021
Thông báo lịch thay đổi đăng ký chuyên ngành đối với khóa 12 nhập học đợt 2
24/09/2021
Quyết định công nhận danh sách sinh viên Khóa 8 hoàn thành định mức ngày ngày công tác xã hội
24/09/2021
Thông báo bổ sung nội dung và thời gian tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân đầu khóa đợt 2 đối với sinh viên K12
16/09/2021
Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển